• info@ienergy.se

2020 covid-19 året

covid

2020 covid-19 året

Under 2020 har vi haft mycket att göra under huven på iEnergy vi har arbetetat med fler tekniska lösningar och kundnära utvecklingsprojekt. Här är en liten sammanfattning.

MQTT XMPP SNMP …

Det finns så många standarder alla borde ha en egen

Det finns så många standarder att man ibland inte ser skogen för alla träd. MQTT är en standard som för oss inom uppkopplade system fromligen har exploderat i användning. Under 2020 så tog vi in detta verktyg på riktigt och har börjat nyttja det i flera kundprojekt bland annat där vi skapat en modbus-mqtt brygga för att snabbare kunna integrera äldre system som ofta redan är installerade ute i fält.

Node-red

Bild från Node-reg.org hemsida https://nodered.org/images/nr-image-1.png

Node red är ett opensource community och verktyg som vi lagt under vingarna. Mycket kraftfullare och enklare än PLC programmering men med robustheten som ändå behövs för att t.ex bygga värmestyrning i en fastighet vi kopplar ihop logik och standard kommunkation med “dumma” enheter och plötsligt har vi ett smart system där vi kan lösa många riktigt kniviga tekniska problem på ett otroligt smidigt sätt.

Grafana

Bild från grafan.com https://grafana.com/static/img/grafana/redesign-dashboard_home.png

Grafana är ett av de bästa verktyg som finns för att skapa visualiseringar av ditt data. Vi använder detta verktyg tvärs över alla våra produktlinjer för att administrera och hantera våra system men också att faktiskt skapa slutkundsvyer.

Webmaster