• info@ienergy.se

Uncategorized

Ngenic förvärvar iEnergy

Uppsala 20210929 Ngenic förvärvar iEnergy solutions AB

Ngenic förvärvar iEnergy solutions AB som är en systemintegratör med egen hårdvaruoberoende tjänstebärande IoT plattform.

Grundarna av iEnergy solutions AB har mer än 50 års erfarenhet av att implementera smarta system inom energisektorn i syfte att spara energi och skapa beslutsunderlag för fastighetsägare, energibolag och industrier. 

iEnergy Solutions AB blir ett helägt dotterbolag i koncernen och med sin hårdvaruoberoende IoT plattform som verktyg för systemintegration bildas ett nytt affärsområde; Professional Services.

”Det här är riktigt spännande, vi har scannat marknaden och sett att andra företag lagt ner 100-tals miljoner för att bygga liknande plattformar. Efter att ha utvärderat alternativen och även använt oss av iEnergys plattform i flera kundprojekt, har vi verifierat att tekniken och kostnadsbilden är mycket konkurrenskraftig.” säger Björn Berg vd Ngenic

Affären beräknas vara slutförd i november i år. Köpeskillingen om maximalt 8 MSEK är indelad i tre komponenter. En kontantandel tillsammans med emitterade aktier, samt en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling under det kommande 12 månaderna utifrån de gemensamma nya kontrakt som affären genererar.

Förvärvet ger en mindre påverkan på intäkterna och resultat under 2021, vid full tilläggsköpeskilling kommer långsiktiga återkommande intäkter att öka med ca 10% på årsbasis.

“Vi har under många år jobbat med Ngenic i flera innovativa energirelaterade spjutspetsprojekt, och följt bolagets fantastiska resa från att vara en startup till att bli ett börsnoterat bolag. Vi är oerhört nöjda med att nu få till en gemensam kraftsamling för att accelerera utvecklingen framåt” säger Joachim och Patrik som kliver in i Ngenic som systems integration architect respektive ansvarig för affärsutveckling och investment relations.

“Affären tillför Ngenic en unik kompetens och kraft, inte bara inom integration av system och teknik, utan även i strategi och affärsutveckling genom personer med mycket gedigen branscherfarenhet. Det som iEnergy tillför kommer leda till mycket spännande möjligheter och följer den plan vi kommunicerade i samband med noteringen” säger Björn Berg vd Ngenic.

Effektbristen i våra elnät skapar stora problem för industrier, företag och kommuner som inte kan skapa nya affärer, arbetstillfällen eller bostäder. Genom att integrera data från fler resurser och göra fastigheter energiflexibla kan bolagen tillsammans skapa digital samverkan för ett hållbart energisystem. Ngenic såg detta redan 2010 och grundades med visionen att bli en del av lösningen och använda smart teknik med smarta algoritmer för att skapa förutsättningar för inte bara smartare energianvändning utan också smartare effekthantering.

Ett år av hemarbete

Vårt senaste verksamhets år har helt dominerats av pandemin men har också lett till fördelen att vi kunnat arbeta intensivt med våra teknologi och tagit fram flera nya kundlösningar bland annat har vi deltagit med teknik till båda effektmarknaderna stockholmFlex och Coordinet.

Ett annat spännande projekt vi levererat mätlösningar till är Flex-o-mat där dimensionerings koefficienterna för storköks utreds noggrannt genom högupplöst mätning av kökens effektprofiler

Nu ser vi fram emot en vår med mycket mindre restriktioner och fler kundmöten

Nya anläggningar 2019

Under 2019 aktiverade vi flera nya slutkundsanläggningar och tog i drift vår serverpark för nästa generation system. Vi har nu en mer framtidssäker serverstruktur som vi skall kunna skala till väldigt många sensorer.

Att bygga server system är bökigt och kräver ganska mycket jobb och inte blir det så “visuellt” snyggt heller men det är viktigt att bygga en bra generell motor som vi kan växa i. Det har varit mycket jobb och kunderna är nöjda. Nästa år skall vi lägga in en växel på att även skapa lösningar för styrlogik ute i fastigheter.

Our mission

Vårt uppdrag är att ge insikter, i grunden förändra systemen och ge verktygen så att det blir enkelt för alla att bidra till en hållbar värld – och vi kommer att göra det genom att utmana status quo om hur energi uppfattas och förbrukas.

1