• info@ienergy.se

Häng med oss in i framtiden

Häng med oss in i framtiden

Det är inte så svårt släng ett mail till info@ienergy.se så hör vi av oss och diskuterar igenom vad vi kan hjälpa er med.


Individuell mätning i fastigheter

En mycket efterfrågad tjänst speciellt i kombination med solceller är individuell mätning av El, vatten, värme i lägenheter.

När du kontaktar oss vill vi gärna veta

  • Antal lägenheter
  • Antal fastighetsabonnemang / antal huskroppar som ni vill ansluta
  • Antal externa verksamheter (restauranger, företag, kontor ni har i era byggnader)
  • Er fysiska adress och gärna nätbolag

Sen är vi så klart nyfikna på om ni vill mäta och indikera, annat såsom fukt, inomhustemperaturer, larm på fläktar, hissar, tryckkärl eller bara om fontänen på gården fungerar så fixar vi det också.


Smart fastighetstyrning

När vi integrerar en fastighet sätter vi systemlösningen överst. Att få olika delsystem att samarbeta ser vi som viktigast det kan vara effektstyrning av laddstolpar baserat på fastighetens effekt behov eller inomhusklimatet i kombination med energiövervakning och fördelning av kostnader.

Aktuellt i dessa dagar är styrning av batterier och hantering av solenergi i kombination med den inköpta energin. Men styrningarna kan lika gärna handla om att ta hand om de enkla larmerna från en tryckgivare eller en fuktsensor i undercentralen för att förhindra felkörningar.

Vi lägger stor vikt i att mäta mycket, för det är först då som vi kan se och prioritera åtgärder.


IoT till företag

Vi kopplar upp och skapar färdigt mätvärde till er. Vi tar ansvar för integration av hårdvara samt transporter av mätdata. Med hjälp av datat skapar vi tillsammans kunskaper och ni kan fokusera på att öka ert resultat. Det skall vara en win win win för oss båda. Så målet är inte att sälja konsulttjänster utan skapa riktig nytta för er organisation.

En av våra största styrkor är att snabbt kunna integrera och sammanföra information från olika befintliga system för att skapa nya affärsnyttor och precis som för fastigheter ovan så ligger den stora kraften i att mäta mycket och snabbt förstå att saker inte fungerar. En felkörning kan vara många gånger dyrare än besparingen av en smart styrning.