• info@ienergy.se

Integrera, normalisera

Integrera, normalisera

Dagens It system handlar om att snabbt kunna integrera och att ensa sina mätdata för att få fram det som kunden efterfrågar. Genom att ha enkla basverktyg och snabba verifieringar så har vi på iEnergy hela tiden kunnat leverera det som våra kunder behövt.

Vår plattform är enkel snabb och smidig

Kärnan i det vi gör är tanken på att ha en växel med öppningar åt olika håll. En “intersection” och att ute hos kund snabbt kunna integrera data mot interna api’er genom en “pathway” som sedan ensas in i systemen för att skapa kundnytta i andra processer.

Smart fastighetstyrning

När vi integrerar en fastighet sätter vi systemlösningen överst. Att få olika delsystem att samarbeta ser vi som viktigast det kan vara effektstyring av laddstolpar baserat på fastighetens effekt behov eller inomhusklimatet i kombination med eneriövervakning och fördelning av kostnader.

Aktuellt i dessa dagar är styrning av batterier och hantering av solenergi i kombination med den inköpta energin. Men styrningarna kan lika gärna handla om att ta hand om de enkla larmerna från en tryckgivare eller en fuktsensor i undercentralen för att förhindra felkörningar.

Vi lägger stor vikt i att mäta mycket för det är först då som vi kan se de givna åtgärderna

IoT till företag

Vi kopplar upp och skapar färdigt mätvärde till er. Vi tar ansvar för integration av hårdvara samt transporter av mätdata med hjälp av datat skapar vi kunskaper och ni kan fokusera på att öka ert resultat. Det skall vara en win win för oss båda. Så målet är inte att sälja konsulttjänster utan skapa riktig nytta för er organisation.

En av våra största styrkor är att integrera och sammanföra information från olika befintliga system för att snabbt skapa nya affärsnyttor och precis som för fastigheter ovan så ligger den stora kraften i att mäta mycket och snabbt förstå att saker inte fungerar. En felkörning kan vara många gånger dyrare än besparingen av en smart styrning.