• info@ienergy.se

ALL

Featured portfolio

Most popular of our works.

Bli smartare

Med ny teknik följer kunskap som kan göra dig mer effektiv och ta rätt beslut. Vi hjälper dig på vägen!

Integration på riktigt

iEnergy pathway kopplar ihop dina system och skickar data hela vägen utan komplicerade exportbehov.

Mäta i fastigheter

Vi kopplar upp traditionell IMD (individuell mätning och debitering) vatten, el, värme, laddstolpar vad än du behöver så fixar vi uppkopplingen och debiteringsunderlagen.

Koppla ihop dina system

Låt oss göra en förstudie av vad som finns i dina system för att göra datat tillgängligt.